37°C 
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،28 تیر 1397
 • ورود
     
   • طبقه‌بندی

   • سخت ترین زبان دنیا برای یادگیری کدام است؟ -
    سخت ترین زبان دنیا برای یادگیری کدام است؟ -
    سخت ترین زبان دنیا برای یادگیری کدام است؟

    چکیده
    نگاهی به زبان های مختلف دنیا و بررسی پروسه یادگیری آنها
    پیوست
    تعداد بازدید :257