اوقات شرعی
     
   • طبقه‌بندی

   • سخت ترین زبان دنیا برای یادگیری کدام است؟ -
    سخت ترین زبان دنیا برای یادگیری کدام است؟ -
    سخت ترین زبان دنیا برای یادگیری کدام است؟

    چکیده
    نگاهی به زبان های مختلف دنیا و بررسی پروسه یادگیری آنها
    پیوست
    تعداد بازدید :361