اوقات شرعی
     
   • صدور فیش عوارض خودرو
    صدور فیش عوارض خودرو
    تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
    تعداد مشاهده: 699

    مراحل صدور فیش عوارض خودرو به روش مراجعه غیرحضوری به شهرداری (فاکس مدارک)

    1- تهیه کپی از هر دو طرف کارت خودرو و درج کامل آدرس و شماره تماس روی آن

    2- ارسال برگه کپی از طریق فاکس به شماره 7656918

    3- ارسال فیش از طریق پست به آدرس مندرج بر روی برگه ارسالی

     

    نسخه مودی (مالک) پس از مهر و پرفراژ بانک به منزله تسویه حساب عوارض خودرو بوده و جهت هر نوع استعلام تا پایان همان سال معتبر خواهد بود.

    ارسال فیش از طریق پست هزینه ای را متوجه مودی نخواهد بود.

    پیوست
    صدور فیش عوارض خودرو