اوقات شرعی
       
      • بازگشت به فضای سبز            
      • نشست تخصصی بررسی پروژه های عمرانی و فضای سبز و خدمات شهری شهرداری منطقه 8 با حضور دکتر کاظمی (معاون خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد مقدس)