اوقات شرعی
     
   •  
    منبع خبر : اداره روابط عمومی شهرداری منطقه هشت
    تعداد بازدید: 71
    کد: 135149
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
    نمایشگاه کارآفرینی با هدف حمایت از تولید داخلی برگزار شد

    عرضه تولیدات ملی در باغ ملی +شهرداری منطقه هشت

    نمایشگاه کار آفرینی، همزمان با دهه ولایت و با هدف حمایت از تولید داخلی در"باغ ملی" برگزار شد.
    عرضه تولیدات ملی در باغ ملی +شهرداری منطقه هشت

      به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت: در این نمایشگاه محصولاتی مانند کتاب، نرم افزار، لوازم التحریر، صنایع دستی تزئینــی و دکــوری، تغذیــۀ ســالم و... عرضه می شــود. و 25تولیدکننده حضور دارند.  

    این نــوع نمایشــگاه ها باتوجه بــه تأکید مقام معظم رهبری بــر اقتصــاد مقاومتی، مصرف کالا ایرانــی و کمــک به کارگــر ایرانی برگزار میشــود. مردم و مسئولان برای تحقق شعار اقتصــاد مقاومتــی، وظایفی دارنــد. وظیفه مســئولان تنظیم تعرفه ها با رویکرد حمایت از تولیــد داخلی و مبارزۀ جدی بــا پدیدۀ قاچاق اســت و وظیفه مــردم نیز خریــد کالا ایرانی و حمایت از تولیدکنندههای داخلی است. واقعیت این اســت که گرایش به مصرف کالا خارجی در کشور ما وجود دارد و این امر، آثار وعوارضی دارد که در اقتصاد فعلی کشور نمایان شــده اســت. برای اصلاح رفتــار اجتماعی و آماده ســازی فکر و رفتار مردم، شاید رسانه ها نقش مؤثری داشته باشــند. همچنین برپایی نمایشــگاه هایی کــه عرضه کننــدۀ تولیدات داخلی هســتند، میتواند مــردم را به مصرف کالاایرانــی ترغیــب کنــد و گامــی درراســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری درحوزۀ اقتصاد مقاومتی. باشــد

    تعداد بازدید: 71
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر