اوقات شرعی
 • چهارشنبه،14 خرداد 1399
 • ورود
     
   •  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 140
    کد: 30461
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

    طرح پژوهشی شناسایی مسائل اجتماعی محلات ناحیه یک منطقه 8 تهیه وتدوین شد.

    با هدف برنامه ریزی صحیح و اجراب برنامه های هدفمند اجتماعی در سطح محلات منطقه هشت طرح پژوهشی شناسایی مسائل اجتماعی محلات ناحیه یک منطقه 8 تهیه وتدوین شد
    طرح پژوهشی شناسایی مسائل اجتماعی محلات ناحیه یک منطقه 8 تهیه وتدوین شد.

     به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت :
    ﯾﮑﯽ از راههایی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ شهری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم کارها و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ شهروندان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده و بهره گیری از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ شهرداری مشهد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﯾﻦ مهم را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.. در همین راستا و با هدف برنامه ریزی صحیح و اجراب برنامه های هدفمند اجتماعی ؛ توسعه و تقویت مشارکتهای مردمی در سطح محلات منطقه هشت طرح شناسایی مسائل اجتماعی ،فرصت ها و نیازهای محلات در سطح محلات شش گانه ناحیه یک منطقه 8 با اجراو نظارت تیم پژوهشی واحد فرهنگی صورت پذیرفت.
    در این طرح پژوهشی که از طریق تحقیقات میدانی ونظر سنجی از مردم محلات ناحیه یک منطقه 8 صورت گرفت موضوعاتی از قبیل مسائل فرهنگی واجتماعی – بهداشت محیط –مسائل عمرانی –ترافیک –اقتصاد محله –فضاها و امکانات تفریحی و... مورد سنجش و ارزیابی قرار گزفت و نتایج آن به صورت آماری وتوصیفی تهیه و در قالب یک مجموعه تدوین شد.
     

    تعداد بازدید: 140
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر