اوقات شرعی
     
   • اداره امور اداری و مالی : محمد علی شیر افکن
    اداره امور اداری و مالی : محمد علی شیر افکن
    محمدعلی شیر افکن
    اداره امور اداری و مالی
    متولد  ۱۳۵۱/۰۶/۰۴  
    تلفن تماس :38536912
    رایانامه :