اوقات شرعی
     
   • اداره امور اداری و مالی

    اداره امور اداری و مالی

    امور اداری - کارگزینی و رفاه
    وظایف کلی
    1.        نظارت و کنترل حسن اجرای وظایف مربوط به بخشهای تابعه و پرسنل مربوطه و هماهنگی بین واحدهای تابعه
     
    2.        برقراری نظام ارزشیابی به منظور شناسایی و تشویق نیروی خلاق و کارآفرین
     
    3.        بررسی و جمع‌بندی گزارش امور محوله و ارائه به مدیر عامل سازمان
     
    4.        نظارت و کنترل حسن اجرای قرارداد مربوط به پیمانکاران اجرایی و هماهنگی بین آنان و پرسنل سازمان
     
    5.        امور نشر و چاپ و تکثیر
     
    6.        ارسال مراسلات و پیک
     
     
    امور اداری:
    بخشنامه‌ها
     
    ·         ایجاد نظام اطلاع‌رسانی بخشنامه‌ها و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح آن
    ·         تهیه و صدور بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های موردنیاز
     
    حضور و غیاب
     
    ·         تأمین نیازهای مأموریتی پرسنلاضافه کار و غیبت
     
    ·         تهیه لیست موردنیاز جهت اضافه کار و غیبتمرخصی‌ها و مأموریت
     
    ·         ایجاد نظام ثبت و کنترل حضور و غیاب و اضافه کار
     
    ·         ایجاد نظام مربوط به مرخصی‌ها و کنترل و نظارت بر چگونگی اجرای آن
     
    ·         تهیه گزارشات موردنیاز از غیبت‌ها، اضافه کار، مرخصی و... جهت مسئولین
     
     
    بیمه
     
    ·         انجام کلیه موارد مربوط به بیمه پرسنلی و سایر بیمه‌های مربوط به سازمان و پرسنل
     
    امور کارگزینی و پرسنلی:
    قوانین
     
    ·         جمع‌آوری قوانین و مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز در رابطه با قوانین استخدامی، قانون کار و مقررات بیمه
     
    استخدام
     
    ·         انجام کلیه امور مربوط به استخدام و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن 
     
    ·         آگهی استخدام و فراخوان و دعوت به همکاری 
     
    ·         تهیه فرمهای موردنیاز تقاضای کار 
     
    ·         دعوت و برگزاری مصاحبه‌های استخدامی موردنیاز 
     
    ·         تهیه و تشکیل پرونده‌های مدارک موردنیاز 
     
    ·         اطلاع‌رسانی و آشنا ساختن پرسنل با قوانین و مقررات اداری و اجرایی  
     
    ·         تهیه قراردادهای موردنیاز 
     
    ·         احکام 
     
    ·         انجام کلیه امور مربوط به همکاران و و پرسنل  
     
    ·         صدور کلیه احکام پرسنلی و کارگزینی موردنیاز (استخدام، ترفیع، ترمیم حقوق و مأموریت و...)
     
     
    ارزشیابی
     
    ·         برقراری نظام ارزشیابی و استفاده از آن در صدور احکام
     
     
     امور رفاهی و تعاون:
     
    ·         بررسی وضعیت رفاهی و زیستی پرسنل و ارائه پیشنهادات لازم
    ·         برنامه‌ریزی در جهت استفاده از امکانات رفاهی (تفریحی، رفاهی و ورزشی) برای پرسنل و خانواده‌های آنان
    ·         برنامه‌ریزی جهت ارتباط با پرسنل و خانواده‌های آنان در رابطه با جشنها و موفقیت‌ها و مراسم‌های ویژه مربوط به آنان 
    ·         برنامه‌ریزی جهت شرکت و استفاده از امکانات عمومی برای پرسنل و خانواده آنان و استفاده از امکانات عمومی جهت برگزاری مراسم جمعی پرسنل وخانواده آنان و استفاده از امکانات عمومی تفریحی و زیارتی 
    ·         همکاری و مشارکت در ایجاد تشکل‌های رفاهی کارکنان (صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی مسکن و...)
    ·         نگهداری حساب استفاده کارکنان از امکانات رفاهی به منظور تقسیم عادلانه امکانات رفاهی بین متقاضیان
     
    امور اداری (دبیرخانه)
    ساختار وظایف:
     
    ·         دریافت و ثبت نامه‌های وارده
     
    ·         دریافت و ثبت نامه‌های صادره
     
    ·         آماده‌سازی و بازیابی
     
    ·         اطلاع‌رسانی و پیگیری
     

     

    معاون مالی وپشتیبانی
    نام و نام خانوادگی:حسین عارف خانیتاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:--تلفن:38536912
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :38536912فکس :--رایانامه :--
    آدرس :میدان امام خمینی-ابتدای خیابان فیاض بخش-شهرداری منطقه هشت