اوقات شرعی
     
   • پایانه مسافربری جنوبی مشهد

    پایانه مسافربری جنوبی مشهد

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۸۱/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۸۵/۰۱/۰۱مبلغ اعتبار :200,000,000 ریال
    محل اجرا
    انتهای خیابان عدل خمینی