اوقات شرعی
     
   • بازپیرایی لچکی های میدان 15 خرداد

    بازپیرایی لچکی های میدان 15 خرداد

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۸۴/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۸۵/۰۱/۰۱مبلغ اعتبار :13,000,000 ریال
    محل اجرا
    میدان 15 خرداد