اوقات شرعی
     
   • احداث بوستان رازی

    احداث بوستان رازی

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۸۴/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۸۵/۰۱/۰۱مبلغ اعتبار :900,000,000 ریال
    محل اجرا
    خیابان دانش غربی ابتدای خیابان چمران