اوقات شرعی
 • پنج شنبه،23 مرداد 1399
 • ورود
     
   • اصلاح لچکی های میدان ضد و تعویض گلهای فصلی

    اصلاح لچکی های میدان ضد و تعویض گلهای فصلی

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :پرسنل فضای سبز منطقه
    محل اجرا
    میدان ضد