اوقات شرعی
     
   • بهسازی و مرمت ابنیه در سطح ناحیه یک منطقه هشت

    بهسازی و مرمت ابنیه در سطح ناحیه یک منطقه هشت

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :1,361,300,000 ریال