اوقات شرعی
 • پنج شنبه،12 تیر 1399
 • ورود
     
   • بازسازی جوی و کانالهای خیابان امام رضا (ع) و فرعی ها

    بازسازی جوی و کانالهای خیابان امام رضا (ع) و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۰۷تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۷/۰۴مبلغ اعتبار :1,890,000,000 ریال