اوقات شرعی
     
   • روکش دستی آسفالت خیابان خرمشهر، بهار و فرعی ها

    روکش دستی آسفالت خیابان خرمشهر، بهار و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۲/۲۹مبلغ اعتبار :1,314,000,000 ریال