اوقات شرعی
     
   • روکش دستی معابر فرعی منطقه هشت

    روکش دستی معابر فرعی منطقه هشت

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۲۴تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۲/۲۹مبلغ اعتبار :888,300,000 ریال