اوقات شرعی
     
   • روکش دستی معابر فرعی خیابان بهشتی

    روکش دستی معابر فرعی خیابان بهشتی

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۲۳تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۲/۲۹مبلغ اعتبار :775,860,000 ریال