اوقات شرعی
 • یکشنبه،31 شهریور 1398
 • ورود
     
   • بازسازی جوی و کانالهای خیابان بهار و فرعی ها

    بازسازی جوی و کانالهای خیابان بهار و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۲۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۶/۱۸مبلغ اعتبار :1,857,500,000 ریال