اوقات شرعی
     
   • بازسازی جوی و کانالهای خیابان جهان آرا و فرعی ها

    بازسازی جوی و کانالهای خیابان جهان آرا و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۵/۰۸تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۲/۲۹مبلغ اعتبار :2,052,026,980 ریال