اوقات شرعی
     
   • خط کشی محوری معابر سطح منطقه هشت

    خط کشی محوری معابر سطح منطقه هشت

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۵/۰۸تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۲/۰۶مبلغ اعتبار :629,760,000 ریال