اوقات شرعی
     
   • نصب تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی سطح منطقه هشت

    نصب تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی سطح منطقه هشت

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۵/۲۹تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۱/۲۸مبلغ اعتبار :424,262,000 ریال