اوقات شرعی
 • پنج شنبه،12 تیر 1399
 • ورود
     
   • بازسازی جوی و کانالهای خیابان بهشتی و فرعی ها

    بازسازی جوی و کانالهای خیابان بهشتی و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۵/۲۲تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۸/۲۰مبلغ اعتبار :459,790,000 ریال