اوقات شرعی
 • چهارشنبه،30 بهمن 1398
 • ورود
     
   • بازسازی جوی و کانالهای خیابان بهشتی و فرعی ها

    بازسازی جوی و کانالهای خیابان بهشتی و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۵/۲۲تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۸/۲۰مبلغ اعتبار :459,790,000 ریال