اوقات شرعی
     
   • کاربری موجود (لکه های کاربری )در طرح تفصیلی مهرآزان

    کاربری موجود (لکه های کاربری )در طرح تفصیلی مهرآزان

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    کاربری موجود در طرح تفصیلی مهرآزان(14و15و16) مسکونی تراکم کم تراکم متوسط تراکم زیاد تجاری محله ناحیه منطقه راسته تجاری،اداری راسته تجاری،مسکونی آموزشی کودکستان ومهد کودک دبستان راهنمائی ...

    کاربری موجود در طرح تفصیلی مهرآزان(14و15و16)

     

    مسکونی

    تراکم کم

    تراکم متوسط

    تراکم زیاد

     

     

    تجاری

    محله

    ناحیه

    منطقه

    راسته تجاری،اداری

    راسته تجاری،مسکونی

     

     

    آموزشی

    کودکستان ومهد کودک

    دبستان

    راهنمائی

    دبیرستان

    هنرستان

    آموزش عالی

     

     

    مذهبی

     

    تأسیسات شهری

    فرهنگی،تاریخی

     

    توریستی،تفریحی

    مراکز بهداشتی ودرمانی

     

    زائرسرا و مهمانسرا

    بیمارستان

     

    صنایع وکارگاه

    ورزشی

     

    ذخیره خدمات

    پارک وفضای سبز

     

    باغ

    فضای سبز حفاظتی

     

    کشاورزی صنعتی

    اداری،انتظامی

     

    کاربری ویژه اداری انتظامی،مسکن استیجاری ومسکونی

    پارکینگ

     

    نمایشگاه بین المللی

    حمل ونقل،انبارداری

     

     

     

    -کاربری موجود در طرح تفصیلی مهرآزان(13)

     

     

    مسکونی

    تراکم زیاد

     

     

    آموزشی

    کودکستان ومهد کودک

    دبستان

    راهنمائی

    دبیرستان

    هنرستان

    آموزش عالی

    سایر موسسات آموزشی

     

     

     تجاری 

     

         ورزشی    

    تجاری

     

    ناحیه ای

    تجاری مسکونی

     

    منطقه ای

     

     

    پارک

    محله

    ناحیه

    منطقه

     

     

    امام زاده

     

    حریم سبز

     

    پست و مخابرات

    مذهبی

     

    اداری

     

    گاز

    کتابخانه

     

    انتظامی

     

    پمپ بنزین

    هتل ومهمانسرا

     

    نظامی

     

    آتش نشانی

    موزه

     

    گاراژ

     

    کشتارگاه

    سینما

     

    پارکینگ

     

    گورستان

    تفریحی

     

    انبار وسردخانه

     

    سایر مراکز تأسیساتی

    بیمارستان

     

    ترمینال

     

    کارگاه

    درمانگاه

     

    سایرمراکز حمل ونقل

     

    صنایع وکارخانه

    مرکز بهداشت

     

    آب وفاضلاب

     

    دامداری ،مرغداری

    حمام بهداشتی

     

    برق

     

    باغ 

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: