اوقات شرعی
     
   •  
   • پست های سازمان
    ردیف مسئول سمت رایانامه تلفن فکس تعداد پیام عملیات
    1 حسین عبدالله زاده شهردار منطقه 8 zone8@mashhad.ir 38514530 - 5