اوقات شرعی
     
   • سوالات و پاسخ های مربوطه
    1: در حال حاضر پاسخگویی و پیگیری پرونده های شهرسازی به چه صورت می باشد؟
    تعداد بازدید : 6

    2: در خصوص صدور پایانکار ساختمانی به طور کلی چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟
    تعداد بازدید : 5

    3: اگر ملک به شهرداری بدهکار باشد آیا صدور پایانکار مقدور می باشد؟
    تعداد بازدید : 3

    4: زباله گیری در شهرداری منطقه هشت در چه ساعتی از شب صورت می گیرد؟
    تعداد بازدید : 5

    5: در صورت پیگیری هرگونه مشکل همانند: عدم رفت و روب و نظافت، عدم آبیاری درختان، خرابی آسفالت و .... چه اقدامی باید انجام داد؟
    تعداد بازدید : 5

    6: در صورت عدم نامگذاری و وجود تابلو در خیابان محل سکونت و نیز فاقد پلاک بودن منازل چه اقدامی بایستی انجام گیرد؟
    تعداد بازدید : 2

    برگشت به بالا