اوقات شرعی
     
   • سوالات و پاسخ های مربوطه
    1: در حال حاضر پاسخگویی و پیگیری پرونده های شهرسازی به چه صورت می باشد؟
    تعداد بازدید : 6

    2: در خصوص صدور پایانکار ساختمانی به طور کلی چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟
    تعداد بازدید : 5

    3: اگر ملک به شهرداری بدهکار باشد آیا صدور پایانکار مقدور می باشد؟
    تعداد بازدید : 3

    برگشت به بالا