پیگیری

سرمایه گذاری

تلفن : ۳۱۲۹۵۱۷۳

مجتمعی با کاربری مسکونی و تجارتی درمانی کوهسنگی (G2)

شهرداری مشهد در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و ایجاد منابع درآمدی پیادار و با رویکرد توسعه ساختمان‌های حمل و نقل محور ( T.O.D) پروزه مجتمع ایستگاهی G2 ( کوهسنگی12 ) واقع در خیابان کوهسنگی ، در زمینی به مساحت4700 مترمربع و با پیش نویس پروانه 17 طبقه با کاربری تجاری ،درمانی، مسکونی، پارکینگ وخدمات ایستگاهی تعریف شده است.

از ویژگی‌های مهم پروژه می توان به موقعیت خاص زمین معرفی شده و قابلیت تعامل مستقیم آن با ایستگاه قطار شهری و خیابان کوهسنگی، نزدیکی به ساختمان های مهم درمانی و یکی دسترسی مستقیم و بدون واسطه به ساختمان پروژه از داخل ایستگاه قطار شهری اشاره نمود.

فهرست پست های سازمانی
No Cache
Gt: 1.7126086552938
Qt: 1.5585227012634