شماره: 31087-232

منطقه 8 استعلام

موضوع : اجرای تاسیسات برقی پروژه آبشار

...

زمان شروع:1399/12/09
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/12/13 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/12/13 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/12/14 08:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

نویسنده: رضا امینی خواه
مطالعه کامل مطلب
منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

شهردار منطقه 8

حسین عبدالله زاده

خدمات شهروندی