شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۷ ۱۸۳
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiqOtmF2LTYp9mI2LHYp9mGINis2YjYp9mG2IzZhdiv2YrYsdin2YYg2YXZiNmB2YIg2YHYsdiv2KfZiiDZvtin2YrYqtiu2Kog2YXYudmG2YjZiiDYp9mK2LHYp9mG

در جلسه معارفه مشاور جوان منطقه هشت مطرح شد:

شهردار منطقه هشت:مشاوران جوان،مدیران موفق فردای پایتخت معنوی ایران

همفکری مسئولان شهری با جوانان پرنشاط و خلاق و مدبرگامی است درجهت موفقیت و اعتلای بیشتر مجموعه که در آینده ای نه چندان دور نتایج خود را نشان خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت: در نشست مشترک گروه مشاوران جوان شهرداری و شهردار منطقه هشت که به مناسبت تودیع و معارفه مشاور جوان شهردار منطقه هشت صورت پذیرفت ؛ مهندس اصغری گفت: همفکری مسئولان شهری با جوانان پرنشاط و خلاق و مدبرگامی است درجهت موفقیت و اعتلای بیشتر مجموعه که در آینده ای نه چندان دور نتایج خود را نشان خواهد داد.
شهردار منطقه هشت با بیان این مطلب که این نهال نوپا با درایت مسئولان و متخصصان امر می تواند الگوی سازنده ای برای بسیاری از سازمان ها باشد گفت : اﻣﺮوزه اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن، ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
رئیس مشاوران جوان شهرداری مشهد ادامه داد: جامعه مخاطب ما که جوانان نخبه و آموزش یافته در تخصص های موردنیاز شهرداری است به سرعت در حال ارتقا و دستیابی به چشم انداز کلان مدیریت شهری است.
مهندس قاسم پور ضمن تشریح سیاست گذاریهای گروه مشاروان جوان بیان داشت: تربیت مدیران فردای شهری هدف نهایی و عملکردی گروه و نتیجه و بازخورد حضور و همراهی و همیاری کادر اجرایی مدیریت شهری و هسته مشاوران جوان ارتقای ابعاد علمی مدیریت شهری و نیل به آرمانشهر رضوی است.
وی در خصوص ایده های مطرح شده توسط این گروه اظهار داشت: نوآوری های قابل اجرای بسیاری در طرح های مطرح شده موجود است که با جلسات مستمر مدیران و شهرداران مناطق با مشاوران، زمینه نقد و بررسی مشکلات، فرصت ها و امکانات فراهم و ایده ها قابلیت عملیاتیی بیشتری می یابند.
مهندس اصغری در ادامه افزود: طرح، برنامه و انتقاد جوانان از سر اصلاح و سازندگی است و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ایجاد کانال ارتباطی جهت انتقال مسائل از دیدگاه نکته سنج جوانان است.
وی در انتها با تاکید بر این موضوع که آینده سازمان در دست جوانان است، افزود : شرط اجرایی شدن مطالعات علمی حافظ و ضامن توسعه ابعاد گروه مشاوران جوان است؛ مهندس اصغری این نشست را فرصتی مغتم در راستای رفع و تحقق مسائل شهری با استفاده از نگاه متفاوت جوانان به فرآیند خدمات رسانی دانست وخاطر نشان ساخت : اولویت فکری مدیریت شهری در امر جوانان ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی؛ مهندسی ارتباطات و و فراهم نمودن زمینه برای اجرایی شدن ایده های جوانان متخصص میباشد.
وی در پایان گفت: یکی از خصوصیاتی که بهره‌گیری از نیروی جوان را می‌تواند موثر کند، دوری از یکنواختی است که حضور جوانان، به جلوگیری از این روند کمک می‌نماید.
گفتنی است در این مراسم از زحمات آقای امیر زیبدی در سمت مشاور جوان منطقه هشت قدردانی و با حکم انتصاب خانم معمار به عنوان مشاور جوان شهردار منطقه هشت معرفی گردید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5758673350016
Qt: 1.4488742351532