فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱ ۹۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KrYtNmD2YrZhCDYp9mI2YTZitmGINmD2KfYsdqv2LHZiNmHINin2LPYqtmC2KjYp9mEINin2LIg2KjZh9in2LE=

استقبال از بهار

تشکیل اولین کارگروه استقبال از بهار

#بسته_خبری
تشکیل اولین کارگروه استقبال از بهار در محل دفتر شهردار #منطقه8
شهردارمنطقه هشت، حسین عبدالله زاده از برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی استقبال از بهار با حضور مسولین ذیربط خبرداد؛ و تاکیید بر برگزاری جلسات بصورت مستمر و منظم نمود.

#بسته_خبری
تشکیل اولین کارگروه استقبال از بهار در محل دفتر شهردار #منطقه8


شهردارمنطقه هشت، حسین عبدالله زاده از برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی استقبال از بهار با حضور مسولین ذیربط خبرداد.

وی افزود، با توجه به موقعیت و حساسیت #منطقه8 نسبت به سایر مناطق، می بایست پیش بینی و تدابیرخاصی را برنامه ریزی و اتخاذ نمود. و از تمامی اعضا کمیته خواست اهتمام ویژه ای نسبت به این رویداد مهم داشته باشند. در ادامه جلسه مسولین به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مقرر گردید جلسات بصورت مستمر و منظم برگزار گردد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.88002792994181
Qt: 0.66313791275024