فهرست طبقات
شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵ ۶۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KLZhdin2K/ZhyDYqNin2LQg2YbZitix2YjZh9in2Yog2KfYrNix2KfZitmKINmIINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2YrYm+KAjCDYqNinINiq2YjYrNmHINio2Ycg2KjYp9ix2LQg2Ygg2KLYqCDar9ix2YHYqtqv2Yog2KfYrdiq2YXYp9mE2Yog2YXYudin2KjYsQ==

آماده باش خدمات شهری و نیروهای اجرایی

آماده باش نیروهای اجرایی و خدمات شهری؛‌ با توجه به بارش و آب گرفتگی احتمالی معابر

آماده باش واکنش سریع نیروهای اجرایی و خدمات شهری و همچنین ماشین آلات این حوزه ؛‌ با توجه به بارش و آب گرفتگی احتمالی معابر

رییس اداره خدمات شهری منطقه هشت؛ جلال بیوکی بیان داشت؛ تمامی نیروی های خدمات شهری و اجرایی؛‌ با توجه به بارش و آب گرفتگی احتمالی معابردرحالت آماده باش بوده و آمادگی واکنش سریع در اقدامات ذیل را خواهند داشت:

1- اقدامات پیشگیرانه 27 هزار متر طول کانال

2-حفاری 745حلقه چاه جاذب

3- دو دستگاه جرثقیل سنگین و نیمه سنگین با پمپ مکش

4- یک دستگاه تانکرسنگین روبین دار

5- یک دستگاه تانکر سنگین کانال شوی

6- دو دستگاه خاورروباز و وانت پیکان

7- سه دستگاه تانکر بنز

8- دو دستگاه خاور تانکر لجن کش

9- پنج دستگاه موتور پمپ

10- کیسه شن 1100 عدد

11- استقرار 60 نفر نیروی خدمات شهری بصورت گشت جهت پیشگیری از آبگرفتگی معابر

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1879200935364
Qt: 0.86828064918518