فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۷ ۹۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KrYudi32YrZhNmKINio2YjYs9iq2KfZhiDZh9in2Yog2LPYt9itINmF2YbYt9mC2Yc4

تعطیلی بوستان های سطح منطقه8

تعطیلی بوستان های سطح منطقه8

تعطیلی بوستان های سطح منطقه8 با توجه به اعلام وضعیت قرمز به دستور ستادملی مبارزه با کرونا از 29 آبان ماه تا اطلاع ثانوی

تعطیلی بوستان های سطح منطقه8 با توجه به اعلام وضعیت قرمز به دستور ستادملی مبارزه با کرونا از 29 آبان ماه تا اطلاع ثانوی
برابر این دستورالعمل تمامی محوطه های بازی/وسایل بدنسازی/سرویس های بهداشتی/مصلی ها و آبخوری ها به وسیله نوارهای زرد خطر محصور و در بوستان ها به منظور اطلاع رسانی بنر پیام های بهداشتی نصب و از حضور و اطراق شهروندان جلوگیری می شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0630691846212
Qt: 0.94397354125977