فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۲۸ ۲۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
به گزارش روابط عمومی منطقه هشت ؛

به گزارش روابط عمومی منطقه هشت ؛

یازدهمین نشست کمیته نظارتی شماره پنج

نشست یازدهمین جلسه کمیته نظارتی شماره پنج شورای اسلامی شهر مشهد در منطقه هشت