فهرست طبقات
پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۵۱ ۱۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
روابط عمومی منطقه هشت از برگزاری نشست بررسی پروژه های عمرانی منطقه با حضور شهردار، معاونان و مدیرکل حوزه شهردارمشهد و همچنین شهردار منطقه8 خبر داد.

روابط عمومی منطقه هشت از برگزاری نشست بررسی پروژه های عمرانی منطقه با حضور شهردار، معاونان و مدیرکل حوزه شهردارمشهد و همچنین شهردار منطقه8 خبر داد.

نشست بررسی پروژه های عمرانی منطقه هشت

سرعت بخشی به روند عملیات احیا بازار سرشور و پیاده روسازی های سطح منطقه

محمدرضاکلایی شهردار مشهد، در این نشست بیان داشت؛ بازار سرشور و در مجموع محله سرشور یک بافت تاریخی و فرهنگی است که بر ساماندهی و بازآفرینی آن تاکید داریم .

وی افزود؛ پروژه های پیاده رو سازی سطح منطقه همچون زکریا، خیابان کوهسنگی و امام خمینی(ره) حدفاصل اداره کل دارایی تا میدان شهدا و محدوده میدان سعدی نیز از موارد دارای اهمیت در این منطقه است.