فهرست طبقات
شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱ ۱۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
استقبال از بهار1400 / معاون فنی و اجرایی منطقه 8 ؛کاظم یزدان مهر خبرداد: زیبایی منظر شهری با گل آرایی میادین سطح منطقه هشت

استقبال از بهار1400 / معاون فنی و اجرایی منطقه 8 ؛کاظم یزدان مهر خبرداد: زیبایی منظر شهری با گل آرایی میادین سطح منطقه هشت

گل کاری و گل آرایی میادین در استقبال از بهار 1400

وی افزود: با گل کاری و گل آرایی میادین که با گلهای سازگار با شرایط اقلیمی شهر مشهد و در راستای ایجاد محیط شهری زیبا با اثربخشی بالا و تاثیرات مثبت ناشی ازآن باعث افزایش نشاط و سرزندگی در بین شهروندان منطقه میشود.

معاون فنی و اجرایی بیان داشت: تمامی میادین سطح منطقه همچون میدان امام خمینی با مساحتی حدود 2000 مترمربع با 165000 هزار بوته گل های فصلی و دایمی شامل همیشه بهار، میناچمنی و در میدان بسیج با مساحت حدود 750 مترمربع با 6 هزار بوته گل برای استبال از بهار پیش رو آماده شده اند و همچنین بازپیرایی فضاهای سبزشهری و هرس فرم و هرس درختان و حذف شاخه های خشک و علف هرزبه طور مستمر در حال انجام می باشد.