فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵ ۲۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
معاون فنی و اجرایی ؛ کاظم یزدان مهر؛ ازعملیات عمرانی پیاده رو سازی خیابان ثامن الامه خبر داد و بیان داشت:

معاون فنی و اجرایی ؛ کاظم یزدان مهر؛ ازعملیات عمرانی پیاده رو سازی خیابان ثامن الامه خبر داد و بیان داشت:

عملیات اجرایی بهسازی، نوسازی آیلند میانی خیابان عامل و بهار به طول هزار و 800 متر مربع

یزدان مهر با بیان این خبر اظهار کرد: در راستای بهسازی منظر شهری و ساماندهی به سیمای معابر، عملیات اجرایی بهسازی، نوسازی آیلند میانی خیابان عامل و بهار به طول هزار و 800 متر مربع در حال اجرا است.
وی افزود: افزایش زیبایی بصری معابر، مرمت جداول‌ فرسوده در راستای رضایت شهروندان یکی از مهمترین اهداف شهرداری منطقه هشت است.