فهرست طبقات
شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۱۴ ۳۲
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
حسین عبد الله زاده ؛ شهردار منطقه 8 خبر داد:

حسین عبد الله زاده ؛ شهردار منطقه 8 خبر داد:

پیشرفت 75% مرمت و احیای بازار سرشور

عبدالله زاده گفت: این پروژه از سال گذشته آغاز شده و بازسازی سر درب بازار و پوشش غشایی به صورت چادراقدام شده است.

وی افزود:بدلیل تردد و ترافیک زیاد بازار سرشور و حضور همزمان مردم و کسبه کار بهسازی به سختی و کندی انجام می شود که تاکنون:

نصب و اجرای 150 متر چادر غشایی

25 دهنه مشبک آجری

نصب و اجرای 56 ستون صورت پذیرفته است .