فهرست طبقات
شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶ ۲۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
شهردار منطقه هشت؛ حسین عبدالله زاده؛ خبر داد :

شهردار منطقه هشت؛ حسین عبدالله زاده؛ خبر داد :

در راستای تقویت زیر ساخت های فرهنگی منطقه پروژه ساخت کتیبه یادمان شهدا و مشاهیر و مفاخر تعلیم و تربیت اجرا گردید.

عبدالله زاده افزود: شهرداری منطقه هشت به منظور معرفی شهدا و مشاهیر ادبی و مفاخر علمی به ساخت کتیبه شخصیت های برتر اقدام نموده و این پروژه جنب دبیرستان حمکت واقع در چهارراه دکترا، به پایان رسیده و آماده بهره برداری میباشد.