فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۳۶ ۳۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
رییس اداره فضای سبز، مهدی ضیضمی از عملیات سمپاشی و مبارزه با آفات فضای سبز سطح منطقه هشت خبر داد:

رییس اداره فضای سبز، مهدی ضیضمی از عملیات سمپاشی و مبارزه با آفات فضای سبز سطح منطقه هشت خبر داد:

-

وی بیان داشت: سمپاشی بیولوژیک 15 هزار متر مربع پرچین، درختچه و بوته رز و همچنین مبارزه با شپشک آرد آلود درختان توت و مجنون به میزان 300 اصله درخت از سطح فضای سبز منطقه هشت اقدام و در حال اجرا می باشد.

ضیغمی افزود: گیاهان و درختان چون موجودات زنده نفس می کشند و نیاز به توجه و رسیدگی دارند. غفلت از آنها سبب می شود انواع آفات سراغشان برود و آنها را نابود کند. ارز همین رو طرح پایش درختان و گیاهان و شناسایی آفات و مقابله با آنها در دستور کار شهرداری منطقه هشت قرار گرفت.

لازم به ذکر است عملیات سمپاشی پرچین ، درختچه و بوته های رز به صورت بیولوژیک (صابون) جهت رعایت حال شهروندان محترم در ساعات پایانی شب در پارک خطی بهار و برادران خلیلی انجام شد.