فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۰ ۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
شهردار منطقه هشت حسین عبدالله زاده خبر داد:

شهردار منطقه هشت حسین عبدالله زاده خبر داد:

اتمام عملیات فاز یک پیاده رو سازی خیابان ثامن الایمه

شهردار منطقه هشت بیان داشت : در راستای ساماندهی ساختار و فضاهای شهری؛ سهولت در تردد شهروندان و زیبا سازی معابر سطح منطقه، عملیات 2000 متر مربع کف فرش و پیاده روسازی در خیابان ثامن الامه صورت پذیرفت.

وی افزود: پیاده رو ها از مهمترین فضاهای شهری هستند که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرند و بایستی به جهت ارتقاء کیفیت تردد و زیباسازی محیط شهری در راستای افزایش رضلیتمندی شهروندان به طور مستمر بهسازی و مرمت شوند. مناسب سازی فضاهای شهری یکی از موضوعاتی است که از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تاثیر عمده و نقش برجسته ای دارد.