فهرست طبقات
شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳ ۶۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LHZitmK2LMg2KfYr9in2LHZhyDZgdi22KfZiiDYs9io2LLYjCDZhdmH2K/ZiiDYttmK2LrZhdmKINin2LIg2KzZhdi5INii2YjYsdmKINmIINit2LDZgSDYs9ix2LTYp9iu2Ycg2YfYpyDZiCDYr9ix2K7Yqtin2YYg2K7YtNmDINmF2LnYp9io2LEg2KfYtdmE2Yog2Ygg2KjZiNiz2KrYp9mG2YfYp9mKINiz2LfYrSDZhdmG2LfZgtmHINmH2LTYqiDYrtio2LEg2K/Yp9ivOg==

رییس اداره فضای سبز، مهدی ضیغمی از جمع آوری و حذف سرشاخه ها و درختان خشک معابر اصلی و بوستانهای سطح منطقه هشت خبر داد:

طرح پاکسازی فضای سبز و حذف علفهای هرز پیاده روها و بلوارها (عملیات جمع آوری و حذف سرشاخه ها و درختان خشک معابر اصلی و سطح بوستان ها)

در این راستا شهرداری منطقه هشت با حذف سرشاخه های خشک و بیمار و آفت زده ؛ با حذف به موقع سرشاخه های درختان آلوده از وارد آوردن خسارات بیشتر به فضای سبز شهری جلوگیری و علاوه بر آن باعث بهبودی منظر فضای سبز ، خواهد شد.

در این عملیات با کمک بالابر حدود 100 شاخه درخت خشک و یا بیمار طی ماه جاری؛ بریده و پاکسازی گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1637865702311
Qt: 0.73145461082458