فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۸ ۹۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2K3Ys9mK2YYg2LnYqNiv2KfZhNmE2Ycg2LLYp9iv2YfYmyDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyDZh9i02Kog2KfYsiDZvtmK2LTYsdmB2KogOTAg2K/Ysdi12K/ZiiDYudmF2YTZitin2Kog2LPYp9iu2Kog2obZh9in2LHYs9mI2YIg2KjYp9iy2KfYsdqG2Ycg2LPYsdi02YjYsSDYrNmG2Kgg2YXYs9is2K8g2LDZiNin2YTZgdmC2KfYsdiu2KjYsSDYr9in2K8u

حسین عبدالله زاده؛ شهردار منطقه هشت از پیشرفت 90 درصدی عملیات ساخت چهارسوق بازارچه سرشور جنب مسجد ذوالفقارخبر داد.

اجرای نمای سردرب با کاشی و آجرهای خفته و راسته

شهردار منطقه هشت در ادامه بیان داشت: سر درب آجری بازار با نصب کاشی و آجر چینی های خفته و راسته به سبک دوره قاجار زیر نظرکارشناسان باستان شناسی در حال اجرا می باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6945940653483
Qt: 2.4804880619049