فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۴۱ ۲۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiqINit2LPZitmGINi52KjYr9in2YTZhNmHINiy2KfYr9mHINiu2KjYsSDYr9in2K86

شهردار منطقه هشت حسین عبدالله زاده خبر داد:

برگزاری ایستگاه دل های بی قرار

عبدالله زاده در ادامه بیان داشت: آیتم های برنامه به ترتیب ذیل هر جمعه ساعت 18 در گلزار شهدای گمنام بوستان کوهسنگی (جبل النور) برگزار می گردد.

*قرائت قرآن

*روایت گری

*اجرای گروه های سرود

*مدیحه سرایی و قرائت زیارت عاشورا

*ایستگاه واکس صلواتی

*اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7083913485209
Qt: 1.2831554412842