فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۵۳ ۴۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiq2Jsg2K3Ys9mK2YYg2LnYqNiv2KfZhNmE2Ycg2LLYp9iv2Ycg2KfYsiDZhtmI2LHZvtix2K/Yp9iy2Yog2K7Zitin2KjYp9mGINmD2YjZh9iz2Ybar9mKINiu2KjYsSDYr9in2K8g2Ygg2KjZitin2YYg2K/Yp9i02Ko6

شهردار منطقه هشت؛ حسین عبدالله زاده از نورپردازی خیابان کوهسنگی خبر داد و بیان داشت:

عملیات نصب 300 پایه چراغ کوتاه و 200 پایه چراغ بلند جهت نور پردازی در پیاده راه خیابان کوهسنگی

نورپردازی میادین، معابر و بوستان های شهری یکی از اقدامات مدیریت شهری در راستای ارتقاء سطح ایمنی شهروندان و افزایش زیبایی بصری شهر است.
وی ادامه داد: نورپردازی در واقع نشان دادن حریم عمومی موجود در فضای شهری و نورپردازی شهری، ترکیبی از نورپردازی معابر ، بناها، مبلمان شهری و نور پردازی های مناسبتی است که علاوه بر ایجاد شرایط ادامه فعالیت ها و کارکردهای شهری در هنگام شب، در ایجاد امنیت، آسایش و جذابیت محیط های شهری نیز می تواند نقش به سزایی ایفا کند.
وی افزود: با توجه به تاثیرگذاری نورپردازی در زیباسازی سیمای شهری و با هدف زیبایی نمای شهری در استفاده بصری شهروندان از فضای شهری همزمان با عملیات بازسازی و مرمت پیاده راه خیابان کوهسنگی عملیات نصب 300 پایه چراغ کوتاه و 200پایه چراغ بلند صورت پذیرفت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0109620094299
Qt: 0.59921717643738