فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۰۱ ۲۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2K3Ys9mK2YYg2LnYqNiv2KfZhNmE2Ycg2LLYp9iv2Ycg2Jsg2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiqINin2LIg2LnZhdmE2YrYp9iqINin2K3Yr9in2Ksg2KrYp9mK2YQg2YHYsdi0INmIINmD2YEg2LPYp9iy2Yog2YXZitiv2KfZhiDZiCDZhNqG2YPZiiDYqNmE2YjYp9ixINi02YfZitiv2KfZhiDYudin2YXZhCDYrtio2LEg2K/Yp9ivINmIINio2YrYp9mGINiv2KfYtNiqOg==

حسین عبدالله زاده ؛ شهردار منطقه هشت از عملیات احداث تایل فرش و کف سازی میدان و لچکی بلوار شهیدان عامل خبر داد و بیان داشت:

عملیات احداث، تایل فرش و کفسازی میدان "شهیدان عامل"

پروژه های عمرانی از مهمترین سازه های اجتماعی یک شهر هستند و لحاظ کردن موضوع کمی و کیفی در اجرای اقدامات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه به آن از ملزومات مدیریت شهری به شمار می رود . در راستای کنترل بارترافیکی ، عملیات احداث و کف سازی میدان شهیدان عامل به متراژ 300 متر مربع اجرایی شد.
وی در پایان افزود: هدف از اجرای این پروژه کاهش بار ترافیکی در راستای توسعه زیر ساخت ها و ارتقای سطح کیفی معابر منطقه و تسهیل در عبور و مرور شهروندان می باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.501488049825
Qt: 3.0971717834473