فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۰۵ ۲۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjZhyDar9iy2KfYsdi0INix2YjYp9io2Lcg2LnZhdmI2YXZiiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdmG2LfZgtmHINmH2LTYqtibINio2KfYstiv2YrYryDYrNmG2KfYqCDYotmC2KfZiiDYsdi22Kcg2K7ZiNin2KzZhyDZhtin2YrZhtmKINiz2LHZvtix2LPYqiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDZhdmC2K/YsyDYp9iyINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2Yc4

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت؛ بازدید جناب آقای رضا خواجه ناینی سرپرست شهرداری مشهد مقدس از شهرداری منطقه8

بازدید جناب آقای رضا خواجه ناینی سرپرست شهرداری مشهد مقدس از شهرداری منطقه هشت

بازدید جناب آقای رضا خواجه ناینی سرپرست شهرداری مشهد مقدس از شهرداری منطقه هشت و خداقوت شهردار مشهد مقدس به جناب آقای حسین عبدالله زاده شهردار منطقه 8 و کلیه عوامل اجرایی و پرسنل شهرای منطقه که شبانه روز دراین شرایط سخت کرونایی انجام وظیفه می نمایند .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9994899431864
Qt: 2.336843252182