فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۷ ۵۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjZhyDar9iy2KfYsdi0INix2YjYp9io2Lcg2LnZhdmI2YXZiiDZhdmG2LfZgtmHINmH2LTYqtibINiq2YjYr9mK2Lkg2Ygg2YXYudin2LHZgdmHINmF2LPZiNmEINio2KfYstix2LPZiiDZhdmG2LfZgtmHINmH2LTYqiDYqNinINit2LbZiNixINis2YbYp9ioINii2YLYp9mKINiv2YPYqtixINm+2YrYsdmI2Yog2YXYr9mK2LHZg9mEINmF2K3Yqtix2YUg2YrYp9iy2LHYs9mKINmIINix2LPZitiv2q/ZiiDYqNmHINi02YPYp9mK2KfYqiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDZhdmC2K/YsyDYrNmG2KfYqCDYotmC2KfZiiDZitmI2LPZgSDZvtmK2LHZiNmKINio2Ycg2YXZitiy2KjYp9mG2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiqINit2LPZitmGINi52KjYr9in2YTZhNmHINiy2KfYr9mHINmIINmF2LnYp9mI2YbZitmGINmIINix2YjYptiz2KfZiiDZhdmG2LfZgtmHINio2LHar9iy2KfYsQ==

به گزارش روابط عمومی منطقه هشت؛ تودیع و معارفه مسول بازرسی منطقه هشت با حضور جناب آقای دکتر پیروی مدیرکل محترم یازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد مقدس جناب آقای یوسف پیروی به میزبانی شهردار منطقه هشت حسین عبدالله زاده و معاونین و روئسای منطقه برگزار

مراسم تودیع و معارفه مسئول بازرسی شهرداری منطقه هشت

در این مراسم با اهداء لوح از زحمات جناب آقای خسرو خالقی تقدیرو اقای حسن معرفتی به عنوان مسئول بازرسی منطقه هشت منصوب گردید.

عبدالله زاده در این مراسم بیان داشت: بازرسی در هر سازمانی از ارکان کلیدی ارزیابی عملکرد و محل بازخورد و اصلاح فرایند در سازمان است.

شهردار منطقه هشت در ادامه بیان داشت: افراد در هر موقعیتی که هستند می بایست به نحو احسن فعالیت داشته باشند و برای داشتن آینده بهتر، اقدامات مثبتی را انجام دهند تا در نهایت از نتیجه اقدامات بهتر، موجبات رضایت خداوند و مردم حاصل گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 20.013156572978
Qt: 1.165355682373