فهرست طبقات
شنبه, ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۲۶ ۳۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjZhyDar9iy2KfYsdi0INix2YjYp9io2Lcg2LnZhdmI2YXZitibINit2LPZitmGINi52KjYr9in2YTZhNmHINiy2KfYr9mHINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINmH2LTYqtibINin2LIg2b7YsdmI2pjZhyDZh9in2Yog2K/YsSDYrdin2YQg2KfYrNix2KfZiiDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyDYqNin2LLYr9mK2K8g2YbZhdmI2K/ZhtivOg==

به گزارش روابط عمومی؛ حسین عبدالله زاده شهردار منطقه هشت؛ از پروژه های در حال اجرای سطح منطقه بازدید نمودند:

بازدید میدانی شهردار منطقه 8 از پیشرفت پیاده راه کوهسنگی

شهردار منطقه هشت؛ در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش های بی وقفه دست اندرکاران با توجه به شرایط خاص موجود، بر رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ ایمنی ؛ بر تسریع در روند اجرایی و پیشبرد پروژه ها جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به زائران و مجاوران تاًکید نمودند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8902819951375
Qt: 1.8685662746429