فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲ ۲۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2b7Ziti02LHZgdiqIDkwINiv2LHYtdiv2Yog2b7YsdmI2pjZhyDYqtmC2K/ZhSDYudin2KjYsSDZvtmK2KfYr9mHINiv2LEg2KrZgtin2LfYuSDZh9in2Yog2YbYp9mF2KzZiA==

در راستای افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده انجام می شود؛

پیشرفت 90 درصدی پروژه تقدم عابر پیاده در تقاطع های نامجو

شهردار منطقه هشت از پیشرفت 90 درصدی پروژه حق تقدم عابر پیاده در تقاطع های نامجو به منظور افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه هشت، حسین عبدالله زاده گفت : این طرح با هدف ترویج احترام به حق تقدم عابر پیاده و افزایش ایمنی شهروندان در 2 تقاطع این منطقه در حال اجرا است.

عبدالله زاده تصریح کرد: این پروژه در تقاطع های نامجو-بهشتی و نامجو-جهان آرا با پیشرفت 90درصدی در حال اجراست.

وی افزود: در طرح حق تقدم عابر پیاده، علاوه بر انجام اصلاح هندسی های مورد نیاز و اجرای روکش آسفالت، خط کشی های تقاطع ها با طرح ها و رنگ های جدید احیا و محل های گذرگاه عابر پیاده و تردد توانیابان با احداث رمپ مناسب سازی می شود.

شهردار منطقه هشت در پایان اظهار داشت: امیدواریم اجرای این پروژه به واسطه فرهنگ‌سازی که برای احترام به حقوق عابرین پیاده انجام می شود، کاهش معضلات ترافیکی و افزایش ایمنی شهروندان را در پی داشته باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9569640159607
Qt: 3.4286980628967