فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۵۷ ۲۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
4pmm77iPINm+2LHZiNqY2Ycg2KfYqti12KfZhCDZhdiz2YrZhCDYotmK2Ycg2YfYpyDYr9ixINio2YTZiNin2LEg2LTZh9iv2KfZiiDYp9ix2KrYtA==

در راستای توسعه زیرساخت های شهری

♦️ پروژه اتصال مسیل آیه ها در بلوار شهدای ارتش

حسین عبد الله زاده شهردار منطقه هشت؛ از پروژه اتصال مسیل آیه ها خبر داد و بیان داشت:


این پروژه به طول 35 متر طول و قطر لوله ها 2/5 متر از جنس کاروگیت به منظور تکمیل کانال «2200»متری زنجیره مسیل های ارتفاعات جنوب شهر در دست اقدام میباشد.
وی افزود: پروژه احداث مسیل آیه ها با هدف ؛جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فصلی که بصورت روان آب باعث بروز خسارت وخرابی همچنین جلوگیری از ایجاد ترافیک در زمان بارندگی در راستای توسعه زیرساخت های شهری در دستور کار منطقه قرار دارد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.679176012675
Qt: 1.4954304695129