فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۸ ۲۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LHZhtqvINii2YXZitiy2YogwqsxMDAwwrsg2YXYqtixINmF2LHYqNi5INin2LIg2YXYs9mK2LEg2LnYp9io2LHZitmGINm+2YrYp9iv2Ycg2LPYsdi52Kog2q/Zitix2YfYpyDZiCDZvtix2YjamNmHINmH2KfZiiDYrdmCINiq2YLYr9mF

شهردار شهرداری منطقه هشت مشهد مقدس گفت؛

رنگ آمیزی «1000» متر مربع از مسیر عابرین پیاده سرعت گیرها و پروژه های حق تقدم

شهردار منطقه هشت حسین عبدالله زاده، از رنگ آمیزی «1000» متر مربع از مسیر عابرین پیاده سرعت گیرها و پروژه های حق تقدم در سطح منطقه خبر داد.

عبدالله زاده بیان داشت: در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها و امنیت عابرین پیاده و زیباسازی چهره شهری «1000» متر مربع از مسیر عابرین پیاده ،سرعت گیرها و پروژه حق تقدم بلوار نامجو رنگ آمیزی شد.

وی افزود: سرعتکاه یکی از اصلی ترین ابزارهای تنظیم سرعت تردد خودروهای درون شهری می باشد که برای کاهش حوادث رانندگی بویژه عابران پیاده بسیار موثر بوده و رنگ آمیزی سرعت گیر موجب افزایش دید رانندگان و اجتناب از تحمیل هزینه های جانبی احتمالی خودرو ها می گردد.


شهردار در پایان گفت: با این اقدامات ایمن سازی معابر شهری افزایش پیدا کرده وبا رنگ آمیزی سرعت گیرها در معابر جلوه ی تازگی و نو شدن به محیط و چهره شهر القا می شود که این خود نوعی سرزندگی و پویایی را برای شهرمان به ارمغان می آورد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1193426450094
Qt: 2.1893243789673